Proiecte europene

Societatea nu are varsta COD SMIS 127389

Direcția de Asistență Socială a orașului Târgu Neamț, cu sediul în Tîrgu Neamţ derulează în perioada 01.07.2019 – 31.12.2021, proiectul „Societatea  nu are vârstă” cod SMIS 127389, cofinanţat prin Fondul Social European prin, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene prin Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord-Est.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea calității vieții și depășirea situației de vulnerabilitate pentru persoanele vârstnice aflate in situații de dependență și/sau cu risc de excluziune socială din orasul Târgu Neamț, zonele limitrofe și comunitățile marginalizate din proximitate, prin furnizarea de servicii integrate, de îngrijire la domiciliu.

În cadrul proiectul 162 de persoane vor beneficia de suportul unei echipe interdisciplinare de specialiști, alătuite din consilier juridic, asistent social, psiholog, kinetoterapeut, îngrijitor la domiciliu, facilitator comunitar care vor crea planuri individuale de îngrijire ce vor fi reevaluate constant si actualizate în acord cu nevoile fiecarui membru al grupului țintă.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:

– 1 metodologie de identificare, selectie si mentinere a grupului tinta

– 1 metodologie de acordare subvenții (ajutoare, premii) pentru servicii sociale de îngrijire pentru persoanele dependente (persoane vârstnice)

– 162 de persoane selectate;

– 1 lista de rezerva grup țintă;

– cel putin 30 comunicate publicate pe website-ul proiectului/Facebook

– 1 cadru metodologic de dezvoltare a serviciului integrat de îngrijire la domiciliu

– 1 serviciu integrat funcțional de îngrijire la domiciliu acordat persoanelor vârstnice

– 1 rețea parteneri pentru susținerea serviciilor de îngrijire la domiciliu destinate persoanelor vârstnice

– 1 schimb de bune practici

– 10 ateliere de lucru

– 162 planuri de ingrijire pentru membrii grupului tinta intocmite

– 1 instrument software de gestiune a planurilor de ingrijire (IGI) functional

– 162 de planuri de îngrijire pentru membrii grupului țintă

– 92 de persoane vârstnice care depasesc situația de vulnerabilitate

– 162 de planuri de îngrijire pentru membrii grupului țintă ajustate

– minim 5 proceduri si metodologii de lucru (procedura privind realizarea achzitiilor publice, regulament de organizare si functionare a proiectului, procedura de evaluarea a membrilor echipei de implementare, procedura privind circuitul intern al documentelor, procedura de arhivare);

– 1 echipa constituita;

– 1 plan detaliat de proiect;

– 1 registru al riscurilor actualizat, inclusiv procedura de management al riscului.

– min. 5 cereri de rambursare depuse;

– 1 plan de achizitii actualizat;

– min. 5 proceduri de achizitie desfasurate;

– 1 plan de informare si publicitate;

– 1 identitate vizuala;

– 1 concept grafic;

– 1 website proiect functional;

– 1 pagina de Facebook creata;

– 1 pachet materiale de promovare elaborat si distribuit;

– 1 conferinta de start, inclusiv comunicat de start proiect;

– 1 conferinta de final, inclusiv comunicat de final proiect;

– 1 raport final proiect;

– 1 ghid de implementare si monitorizare a actiunilor propuse la nivelul proiectului pentru promovarea temelor orizontale si secundare;

– 1 set declaratii experti privind respectarea politicii egalitatii de sanse.

 

Valoarea totală a proiectului este de 2.773.604,35 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 2718132,26 lei, având o cofinanțare locală de 2%, reprezentând 55.472,09 lei.

 

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Bădărău Cristina – Elena

Funcţie: Manager proiect

Sediul: Tîrgu Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 62

Telefon: 0233-790245; 0233-661208

Fax: 0233-790508; 0233-661208

E-mail : social@primariatgneamt.ro

das_tgnt@yahoo.com

Website: www.dastirguneamt.ro

Data: 30.09.2022

Finalizare proiect

Violența domestică nu are scuze, cod SMIS 127390

 

Proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Prioritatea de Investiții: 9ii, 

Cod apel: POCU/467/4/4/ „Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socioprofesionale/ de formare profesionala adecvate nevoilor specifice în vederea integrarii socio-profesionale”, Obiectiv specific OS1 „Selecția a 252 de victime ale violenței domestice și agresorii acestora din județul Neamț, aflate în situații de vulnerabilitate și furnizarea de servicii integrate precum consiliere psiho-socială, consiliere juridică, orientare vocațională și dezvoltare personală. Dintre acestea cel puțin 140 de persoane vor depăși situația de vulnerabilitate, ca urmare a sprijinului primit”.

 

Direcția de Asistență Socială a orașului Târgu-Neamț, în calitate de lider, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț au implementat în perioada 02.05.2019 – 02.10.2022, (suspendat între 23.03.2020 – 31.08.2020) proiectul “Violența domestică nu are scuze“ – POCU/467/4/4/127390, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman.

 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea calității vieții și depășirea situației de vulnerabilitate pentru victimele violenței domestice și agresorii acestora din județul Neamț, prin dezvoltarea și furnizarea de servicii integrate (consiliere psiho-socială, consiliere juridică, orientare vocațională și activități de dezvoltare personală de grup). În cadrul proiectul 252 de persoane vor beneficia de suportul unei echipe interdisciplinare de specialiști, alcătuite din consilier juridic, asistenți sociali, psiholog, facilitator comunitar. Ca urmare a sprijinului primit, cel putin 140 de persoane vor depăși situația de vulnerabilitate.

Rezultatele finale în urma implementării proiectului sunt:

 • Peste 252 de persoane selectate în Grupul țintă al proiectului
 • Dezvoltarea unui centru de zi destinat victimelor violenței în familie și agresorilor acestora dotat, utilat și mobilat
 • Înființarea unui centru de asistență destinat agresorilor
 • Formarea specializată a 28 de membri ai personalului autorităților/ agențiilor publice/ private care furnizează servicii sociale
 • 1 rețea de parteneri pentru combaterea și prevenirea violenței domestice, de susținere a victimelor violenței domestice
 • 264 de persoane care aparțin grupurilor vulnerabile (victimele violenței domestice și agresorii acestora) au beneficiat de servicii integrate dintre care 218 persoane au depășit situația de vulnerabilitateca urmare a sprijinului primit
 • Workshopuri, ateliere de lucru și vizite de schimburi de bune practici organizate în cadrul proiectului

 

Valoarea totală a proiectului este de: 1.784.033,65 lei

Valoarea cofinanțării UE este 1.516.428,53 lei.

Perioada de implementare este 02.05.2019 – 09.10.2022

(suspendat între 23.03.2020 – 31.08.2020)

Grupul țintă a beneficiat de servicii integrate constând în asistență socială, consiliere psiho-socială, consiliere juridică, orientare vocațională și activități de dezvoltare personală de grup.

Pentru cele două centre înființate s-a obținut licență de funcionare a serviciilor sociale, pentru o perioadă de 5 ani, emisă de Agenția Națională pentru Egalitate de șanse între femei și bărbați, ele urmând să funcționeze și ulterior finalizării proiectului.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Date de contact:

Direcția de Asistență Socială a orașului Târgu-Neamț, strada Ștefan cel Mare, nr. 62, cod poștal 615200, România

Persoană de contact

Maria Arsene, manager proiect

tel: 0745 892 378

e-mail: office@dastirguneamt.ro

website: www.violentadomestica.ro

Data: 30.09.2022

Finalizare proiect

Violența domestică nu are scuze, cod SMIS 127390

 

Proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Prioritatea de Investiții: 9ii, 

Cod apel: POCU/467/4/4/ „Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socioprofesionale/ de formare profesionala adecvate nevoilor specifice în vederea integrarii socio-profesionale”, Obiectiv specific OS1 „Selecția a 252 de victime ale violenței domestice și agresorii acestora din județul Neamț, aflate în situații de vulnerabilitate și furnizarea de servicii integrate precum consiliere psiho-socială, consiliere juridică, orientare vocațională și dezvoltare personală. Dintre acestea cel puțin 140 de persoane vor depăși situația de vulnerabilitate, ca urmare a sprijinului primit”.

 

Direcția de Asistență Socială a orașului Târgu-Neamț, în calitate de lider, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț au implementat în perioada 02.05.2019 – 02.10.2022, (suspendat între 23.03.2020 – 31.08.2020) proiectul “Violența domestică nu are scuze“ – POCU/467/4/4/127390, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman.

 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea calității vieții și depășirea situației de vulnerabilitate pentru victimele violenței domestice și agresorii acestora din județul Neamț, prin dezvoltarea și furnizarea de servicii integrate (consiliere psiho-socială, consiliere juridică, orientare vocațională și activități de dezvoltare personală de grup). În cadrul proiectul 252 de persoane vor beneficia de suportul unei echipe interdisciplinare de specialiști, alcătuite din consilier juridic, asistenți sociali, psiholog, facilitator comunitar. Ca urmare a sprijinului primit, cel putin 140 de persoane vor depăși situația de vulnerabilitate.

Rezultatele finale în urma implementării proiectului sunt:

 • Peste 252 de persoane selectate în Grupul țintă al proiectului
 • Dezvoltarea unui centru de zi destinat victimelor violenței în familie și agresorilor acestora dotat, utilat și mobilat
 • Înființarea unui centru de asistență destinat agresorilor
 • Formarea specializată a 28 de membri ai personalului autorităților/ agențiilor publice/ private care furnizează servicii sociale
 • 1 rețea de parteneri pentru combaterea și prevenirea violenței domestice, de susținere a victimelor violenței domestice
 • 264 de persoane care aparțin grupurilor vulnerabile (victimele violenței domestice și agresorii acestora) au beneficiat de servicii integrate dintre care 218 persoane au depășit situația de vulnerabilitateca urmare a sprijinului primit
 • Workshopuri, ateliere de lucru și vizite de schimburi de bune practici organizate în cadrul proiectului

 

Valoarea totală a proiectului este de: 1.784.033,65 lei

Valoarea cofinanțării UE este 1.516.428,53 lei.

Perioada de implementare este 02.05.2019 – 09.10.2022

(suspendat între 23.03.2020 – 31.08.2020)

Grupul țintă a beneficiat de servicii integrate constând în asistență socială, consiliere psiho-socială, consiliere juridică, orientare vocațională și activități de dezvoltare personală de grup.

Pentru cele două centre înființate s-a obținut licență de funcionare a serviciilor sociale, pentru o perioadă de 5 ani, emisă de Agenția Națională pentru Egalitate de șanse între femei și bărbați, ele urmând să funcționeze și ulterior finalizării proiectului.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Date de contact:

Direcția de Asistență Socială a orașului Târgu-Neamț, strada Ștefan cel Mare, nr. 62, cod poștal 615200, România

Persoană de contact

Maria Arsene, manager proiect

tel: 0745 892 378

e-mail: office@dastirguneamt.ro

website: www.violentadomestica.ro