Despre Direcția de Asistență Socială a orașului Târgu- Neamț

Direcția de Asistență Socială a orașului Târgu- Neamț este structura specializată în administrarea și acordarea beneficiilor și a serviciilor sociale, cu personalitate juridică înființată în subordinea Consiliului Local al orașului Tîrgu Neamț, ca direcție de asistență socială, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor varstnice, persoanelor cu dizabilități , precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială.

Direcţia de Asistenţă Socială orașului Târgu- Neamț funcţionează  ca instituţie  publică de  specialitate cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al orașului Târgu-Neamț, din data de  08.07.2015, conform  H.C.L. nr. 151/2015.

Citeste tot

Instituţia se  organizează  şi  funcţionează  pe  baza următoarelor principii:

 • solidaritatea socială– intreaga comunitate participa la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesita suport si masuri de protectie sociala pentru depasirea sau limitarea unor situatii de dificultate, in scopul asigurarii incluziunii sociale a acestei categorii de populatie;
 • subsidiaritatea– in situatia in care persoana sau familia nu isi poate asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locala si structurile ei asociative si, complementar, statul;
 • universalitatea– fiecare persoana are dreptul la asistenta sociala, in conditiile prevazute de lege;
 • respectarea demnităţii umane– fiecarei persoane ii este garantata dezvoltarea libera si deplina a personalitatii, ii sunt respectate statutul individual si social si dreptul la intimitate si protectie impotriva oricarui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic;
 • abordarea individuală– masurile de asistenta sociala trebuie adaptate situatiei particulare de viata a fiecarui individ; acest principiu ia in considerare caracterul si cauza unor situatii de urgenta care pot afecta abilitatile individuale, conditia fizica si mentala, precum si nivelul de integrare sociala a persoanei; suportul adresat situatiei de dificultate individuala consta inclusiv in masuri de sustinere adresate membrilor familiei beneficiarului;
 • parteneriatul– autoritatile publice centrale si locale, institutiile publice si private, organizatiile neguvernamentale, institutiile de cult recunoscute de lege, precum si membrii comunitatii stabilesc obiective comune, conlucreaza si mobilizeaza toate resursele necesare pentru asigurarea unor conditii de viata decente si demne pentru persoanele vulnerabile;
 • participarea beneficiarilor– beneficiarii participa la formularea si implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de suport social si se implica activ in viata comunitatii, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin activitati voluntare desfasurate in folosul persoanelor vulnerabile;
 • transparența– se asigura cresterea gradului de responsabilitate a administratiei publice centrale si locale fata de cetatean, precum si stimularea participarii active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;
 • nediscriminarea– persoanele vulnerabile beneficiaza de masuri si actiuni de protectie sociala fara restrictie sau preferinta fata de rasa, nationalitate, origine etnica, limba, religie, categorie sociala, opinie, sex ori orientare sexuala, varsta, apartenenta politica, dizabilitate, boala cronica necontagioasa, infectare HIV sau apartenenta la o categorie defavorizata;
 • eficacitatea– utilizarea resurselor publice are in vedere indeplinirea obiectivelor programate pentru fiecare dintre activitati si obtinerea celui mai bun rezultat in raport cu efectul proiectat;
 • eficiența– utilizarea resurselor publice are la baza respectarea celui mai bun raport cost-beneficiu;
 • respectarea dreptului la autodeterminare– fiecare persoana are dreptul de a face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurandu-se ca aceasta nu ameninta drepturile sau interesele legitime ale celorlalti;
 • activizarea– masurile de asistenta sociala au ca obiectiv final incurajarea ocuparii, in scopul integrarii/reintegrarii sociale si cresterii calitatii vietii persoanei, si intarirea nucleului familial;
 • caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistenta sociala– pentru aceeași nevoie sau situație de risc social se poate acorda un singur beneficiu de acelasi tip;
 • proximitatea– serviciile sunt organizate cat mai aproape de beneficiar, pentru facilitarea accesului si mentinerea persoanei cat mai mult posibil in propriul mediu de viata;
 • complementaritatea și abordarea integrată-pentru asigurarea intregului potential de functionare sociala a persoanei ca membru deplin al familiei, comunitatii si societatii, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului si acordate integrat cu o gama larga de masuri si servicii din domeniul economic, educational, de sanatate, cultural etc.;
 • concurența și competitivitatea– furnizorii de servicii sociale publici si privati trebuie sa se preocupe permanent de cresterea calitatii serviciilor acordate si sa beneficieze de tratament egal pe piata serviciilor sociale;
 • egalitatea de șanse– beneficiarii, fara niciun fel de discriminare, au acces in mod egal la oportunitatile de implinire si dezvoltare personala, dar si la masurile si actiunile de protectie sociala;
 • confidențialitatea– pentru respectarea vietii private, beneficiarii au dreptul la pastrarea confidentialitatii asupra datelor personale si informatiilor referitoare la viata privata si situatia de dificultate in care se afla;
 • echitatea– toate persoanele care dispun de resurse socio-economice similare, pentru aceleasi tipuri de nevoi, beneficiaza de drepturi sociale egale;
 • focalizarea– beneficiile de asistenta sociala si serviciile sociale se adreseaza celor mai vulnerabile categorii de persoane si se acorda in functie de veniturile si bunurile acestora;
 • dreptul la libera alegere a furnizorului de servicii– beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditați.

 Direcţia de Asistenţă Socială a orașului Tîrgu Neamţ este organizată după cum urmează :

1. DIRECTOR EXECUTIV

2. SERVICIUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ-adulți și copii

 • Compartimentul Protecție Socială și Asistență Socială- persoane adulte și vârsnice
 • Compartiment strategii, programe, proiecte în domeniul asistenței sociale
 • Compartimentul Protecția copilului și autoritate tutelară
 • Creșa nr. 1
 • Compartiment Comunitar de resurse destinate copiilor în dificultate și familiilor acestora
 • Compartimentul Servicii Sociale
 • P.R.U.P.F.A.,,Sf.Teodora”
 • Compartiment ,,Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârsnice”

3.SERVICIUL ECONOMICO-FINANCIAR ȘI ADMINISTRATIV

 • Compartiment Financiar contabil
 • Compartiment Achiziții Publice
 • Cabinete  medicale școlare
 • Compartiment Administrativ

4. SERVICIUL RESURSE UMANE, COMUNICARE ȘI REGISTRATURĂ

 • Compartiment Resurse Umane, sănătate și securitatea muncii
 • Compartiment registratură, I.T și arhivă
 • Compartiment monitorizare asistenți personali
 • Asistenți personali

5. COMPARTIMENT JURIDIC ȘI CONTENCIOS

6. COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN