58A81182Direcția de Asistență Socială a orașului Târgu- Neamț este structura specializată în administrarea și acordarea beneficiilor și a serviciilor sociale, cu personalitate juridică înființată în subordinea Consiliului Local al orașului Tîrgu Neamț, ca direcție de asistență socială, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor varstnice, persoanelor cu dizabilități , precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială.

Direcţia de Asistenţă Socială orașului Târgu- Neamț funcţionează  ca instituţie  publică de  specialitate cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al orașului Târgu-Neamț, din data de  08.07.2015, conform  H.C.L. nr. 151/2015.