CREȘA NR.1

Lista copiilor care nu au fost admisi (alte localitati) pentru anul scolar septembrie 2022 – septembrie 2023

Lista copiilor in asteptare pentru anul scolar septembrie 2022 – septembrie 2023

Tabel nominal cu copii reinscrisi admisi pentru anul scolar septembrie 2022 – septembrie 2023

Lista copiilor noi admisi pentru anul scolar septembrie 2022 – septembrie 2023

Lista copiilor nou admiși la Creșa nr. 1 pentru anul școlar 2021 – 2022 

Model cerere înscriere la Creșa nr. 1 Târgu-Neamț pentru anul școlar 2020 – 2021 

H.C.L. nr. 175/17.09.2020 privind aprobarea cuantumului alocației de hrană, a costului mediu lunar de întreținere și a contribuției de întreținere pentru un copil înscris la Creșa nr. 1 Târgu-Neamț, suportată de părinte/reprezentant legal pentru anul școlar 2020-2021

Anexa la H.C.L. nr. 115/19.06.2020 – Procedura și criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor în vederea înscrierii copiilor la Creșa nr. 1 Târgu-Neamț și a listei cu acte necesare pentru dosarul de înscriere 

H.C.L. nr. 115 din 19.06.2020 privind aprobarea numărului de locuri la Creșa nr. 1 Târgu-Neamț și a procedurii și criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor în vederea înscrierii copiilor la Creșa nr. 1 Târgu-Neamț și a listei cu acte necesare pentru dosarul de înscriere

Regulament de organizare și funcționare al Creșei nr. 1 Târgu-Neamț – Anexă la H.C.L. nr. 114/19.06.2020 

H.C.L. nr. 114 din 19.06.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Creșei nr. 1 Târgu-Neamț