Încadrarea în grad de handicap

Acte necesare pentru efectuarea anchetei sociale  în vederea încadrării persoanelor adulte într-un grad de handicap

-cerere tip
-copie document de identitate
-copie cupon de pensie /adeverință de venituri
-copie decizie de pensie de invaliditate(unde este cazul)
-copie certificat de handicap
-documente medicale     – referate de la doctori  specialisti
                                  – scrisoare tip de la medicul de familie

Cerere tip incadrare grad handicap