Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței

ACTE NECESARE acordare ajutor pentru incalzire/supliment de energie:

-copii acte de identitate( C.I., B.I, certificate de nastere, pentru toti membrii familiei);

– copie cerificat deces / sentinţă divorţ ( daca este cazul);

-documente privind veniturile nete realizate in luna anterioara solicitarii ajutorului/stimulentului: adeverinte de salariat, indemnizatii, cupon de pensie, somaj, etc.

-certificate de atestare fiscala de la Directia Taxe si Impozite, ( Primaria Targu Neamt), pentru toti membrii majori ai familiei;

-adeverinte Administratia Finantelor Publice Tg. Neamt ( B-dul Stefan cel Mare, nr.62), pentru persoanele care realizeaza venituri din activitati independente;

– copii facturi utilitati pentru solicitantii ajutorului la incalzirea locuintei/suplimentului de energie ( factura gaze naturale/energie electrica);

– copie certificat inmatriculare auto pentru autoturisme/ motociclete;

– copie contract inchiriere, comodat,concesiune,etc. pentru persoanele care au calitatea de chiriasi, comodatari, etc. 

Cerere și declaratie ajutor încălzire 2019

Cerere și declaratie ajutor încălzire 2021

Cerere si declaratie ajutor incalzire pentru persoane care au acordare beneficii sociale / VMG ASF 2021