Acordarea indemnizației pentru creșterea și îngrijirea copilului

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de acordare a indemnizației de creștere copil

-cerere tip

-copie și original c.i. părinți (mama/tata)

-copie și original certificat de căsătorie

-copie și original certificat de naștere copil

-cerere depusă de solicitant la angajator în vederea acordării concediului pentru creștere copil – copie certificată de angajator –conform cu originalul

-decizie de suspendare a activității

-adeverință tip cu stagiul de cotizare

-extras de cont pentru titular

Descarcare adeverint tip

Descarcare cerere tip