Alocație de stat

Acte necesare pentru depunerea dosarului de alocație de stat

-cerere tip
-copie și original  b.i./c.i. părinți (mama, tata)
-copie și original certificat de căsătorie
-copie și original certificat de naștere copil
-extras de cont de la banca (în cazul virării banilor în cont)
-declarație de la notar dată de ambii părinți în cazul copiilor născuți în altă țară

Cerere Alocatie de Stat – formular tipizat