Violenta domestica nu are scuze COD SMIS 127390

COMUNICAT DE PRE

 Lansarea proiectului „Violența domestica nu are scuze”

Cod SMIS: 127390

Direcția de Asistență Socială a orașului Târgu Neamț, cu sediul în Tîrgu Neamţ derulează în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, în perioada 02.05.2019 – 01.09.2021, proiectul „Violența domestica nu are scuze” cod SMIS 127390, co finanţat prin Fondul Social European prin, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene prin Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord-Est.

 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calitatii vieții si depășirea situației de vulnerabilitate pentru victimele violenței domestice si agresorii acestora din judetul Neamt, prin dezvoltarea si furnizarea de servicii integrate (consiliere psiho-socială, consiliere juridică, orientare vocațională și activităti de dezvoltare personală de grup). În cadrul proiectul 252 de persoane vor beneficia de suportul unei echipe interdisciplinare de specialiști, alcătuite din consilier juridic, asistenți sociali, psiholog, facilitator comunitar. Ca urmare a sprijinului primit, cel putin 140 de persoane vor depasi situatia de vulnerabilitate.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:

- 1 metodologie de identificare, selectie si mentinere a grupului tinta;

- 252 de persoane selectate;

- 1 lista de rezerva GT.

- 1 cadru metodologic de dezvoltare a serviciului integrat destinat victimelor violentei demestice si agresorilor acestora

- 1 centru de zi destinat victimelor violentei in familie si agresorilor acestora dotat, utilat si mobilat

- 28 de membri ai personalului autoritatilor/agentiilor publice/private care furnizeaza servicii sociale si de ocupare grupurilor

vulnerabile si ai personalului organizatiilor societatii civile si ONG-urilor de la nivelul jud. Neamt formati

- 1 retea de parteneri pentru combaterea si prevenirea violentei domestice, de sustinere a victimelor violentei domestice

- 10 ateliere de lucru desfasurate

- 3 campaniilor de informare si educare derulate

- 140 de persoane care apartin grupurilor vulnerabile care depasesc situatia de vulnerabilitate urmare a sprijinului primit

- 252 de victime ale violentei domestice si agresorii acestora participante la activitati de informare si consiliere vocationala,

mediere familiala, asistenta juridica

- 252 de planuri de interventie intocmite si monitorizate

- 252 de planuri de dezvoltare personala intocmite

- 252 de victime ale violentei domestice si agresorii acestora care au participat la activitati de consiliere psihologica si dezvoltare personala

- min 24 de grupuri de dezvoltare personala desfasurate

- minim 5 proceduri si metodologii de lucru (procedura privind realizarea achizitiilor publice, regulament de organizare si functionare a proiectului, procedura de evaluarea a membrilor echipei de implementare, procedura privind circuitul intern al documentelor, procedura de arhivare);

- 1 echipa constituita;

- 1 plan detaliat de proiect;

- 1 registru al riscurilor actualizat, inclusiv procedura de management al riscului.

- min.5 cereri de rambursare depuse;

- 1 plan de achizitii actualizat;

- min.5 proceduri de achizitie desfasurate;

- 1 plan de informare si publicitate;

- 1 identitate vizuala;

- 1 concept grafic;

- 1 website proiect functional;

- 1 pagina de Facebook creata;

- 1 pachet materiale de promovare elaborat si distribuit;

- 1 conferinta de start, inclusiv comunicat de start proiect;

- 1 conferinta de final, inclusiv comunicat de final proiect;

- 1 raport final proiect;

- 1 ghid de implementare si monitorizare a actiunilor propuse la nivelul proiectului pentru promovarea temelor orizontale si secundare;

- 1 set declaratii experti privind respectarea politicii egalitatii de sanse.

           

Valoarea totală a proiectului este de 1.784.033,65 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 1.516.428,53 lei, având o cofinanțare locală de 2%, reprezentând 35.680,67.

  

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact Arsene Maria
Funcţie: Manager proiect

Sediul: Tîrgu Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 62

Telefon: 0233-790245; 0233-661208

Fax: 0233-790508; 0233-661208

E-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Website : www.primariatgneamt.ro


Tipărire