Acte normative

Attachments:
Download this file (426 din 27 mai 2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale.doc)426 din 27 mai 2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile soc
Download this file (CODUL MUNCII din 2003 (Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003) - REPUBLICARE).pdf)CODUL MUNCII din 2003 (Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003) - REPUBLICARE)
Download this file (HOTĂRÂRE nr. 118 din 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 1972012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.pdf)HOTĂRÂRE nr. 118 din 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Download this file (HOTĂRÂRE nr. 1252 din 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară.pdf)HOTĂRÂRE nr. 1252 din 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi func
Download this file (HOTĂRÂRE nr. 50 din 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416 2001 privind venitul minim garantat.pdf)HOTĂRÂRE nr. 50 din 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a pr
Download this file (HOTĂRÂRE nr. 797 din 2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de personal.pdf)HOTĂRÂRE nr. 797 din 2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare ş
Download this file (HOTĂRÂRE nr. 867 din 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale.pdf)HOTĂRÂRE nr. 867 din 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale,
Download this file (HOTĂRÂRE nr. 886 din 2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice.pdf)HOTĂRÂRE nr. 886 din 2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoil
Download this file (HOTĂRÂRE nr. 978 din 2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de î.pdf)HOTĂRÂRE nr. 978 din 2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru s
Download this file (LEGE nr. 116 din 2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.pdf)LEGE nr. 116 din 2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale
Download this file (LEGE nr. 17 din 2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice - Republicare.pdf)LEGE nr. 17 din 2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice - Republ
Download this file (LEGE nr. 188 din 1999 privind Statutul funcţionarilor publici) - Republicare.pdf)LEGE nr. 188 din 1999 privind Statutul funcţionarilor publici) - Republicare
Download this file (LEGE nr. 197 din 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale (2).pdf)LEGE nr. 197 din 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor soci
Download this file (LEGE nr. 208 din 1997 privind cantinele de ajutor social.pdf)LEGE nr. 208 din 1997 privind cantinele de ajutor social
Download this file (LEGE nr. 217 din 2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice - REPUBLICARE ) (la data 21-Jul-2018 Actul modificat.pdf)LEGE nr. 217 din 2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice - REPU
Download this file (LEGE nr. 263 din 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor.pdf)LEGE nr. 263 din 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor
Download this file (LEGE nr. 272 din 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului) - Republicată.pdf)LEGE nr. 272 din 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului) - R
Download this file (LEGE nr. 277 din 2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei - Republicare).pdf)LEGE nr. 277 din 2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei - Republicare)
Download this file (LEGE nr. 292 din 2011 a asistenţei sociale.pdf)LEGE nr. 292 din 2011 a asistenţei sociale
Download this file (LEGE nr. 416 din 2001 privind venitul minim garantat.pdf)LEGE nr. 416 din 2001 privind venitul minim garantat
Download this file (LEGE nr. 448 din 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap1) - Republicare.pdf)LEGE nr. 448 din 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor c
Download this file (LEGE nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.pdf)LEGE nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Download this file (NORME METODOLOGICE din 2011 de aplicare a prevederilor Legii nr. 4162001 privind venitul minim garantaticrosoft Office Word Document.pdf)NORME METODOLOGICE din 2011 de aplicare a prevederilor Legii nr. 4162001 privin
Download this file (ORDIN nr. 28 din 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice.pdf)ORDIN nr. 28 din 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru
Download this file (ORDIN nr. 29 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul.pdf)ORDIN nr. 29 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitat
Download this file (ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ.pdf)ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ
Download this file (ORDONANŢĂ nr. 68 din 2003 privind serviciile sociale.pdf)ORDONANŢĂ nr. 68 din 2003 privind serviciile sociale

Tipărire