Difuzarea informațiilor de interes public

Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor de interes public :

Huțanu Florina-Alina,

consilier juridic în cadrul Compartimentului Juridic și contencios

Tel./fax 0233/790245, int.115


Tipărire